TECTEO Group, Intercommunale Coöperatieve Vennootschap, is een belangrijke speler in de sectoren van de energie en de telecommunicatie.
Deze industriële groep, stelt 2000 medewerkers tewerk, verdeeld over haar vier activiteitsectoren en via haar dochterentiteiten, met name 19 exploitatiesites. Haar besluitvormingscentrum is gevestigd in Luik.